நண்பனின் அக்கா தமிழ் ஸெக்ஸ் க்லிப்ஸ் னூடேதாக மூலை தடவி ஸெக்ஸ் செய்கிறான்

நண்பனின் அக்கா திருமண வயது ஆகியும் வீட்டில் திருமணம் செய்துகோலாமால் இருந்ததால் தம்பியின் நண்பனுக்கு இவள் மீது ஒரு காணு வந்தது. செக்ஷியாக வீட்டில் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அக்கா அருகில் அமர்ந்து உரசி மூடு எஆற்றி அவளை உசர் செய்கிறான்.

அக்காவும் மூடு ஈரி இவனை தாடவா விடுகிறாள், அக்கா துடையில் கை வைத்து தாடவா ஆரம்பித்து அவளை கிஸ் செய்து அடிக்கடி வீட்டிற்கு சென்று ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டான்.

இவன் வயதில் சிறியவன் என்பதால் யாரும் இவன் மீது சந்தேகப் படவிழை, அதனால் இவன் எப்பொழுதும் அக்கா உடன் ஜொல்லியாக ரொம்யாந்ஸ் செய்து அவள் முளையை பிசைந்து ஸெக்ஸ் செய்கிறான்.

ஒரு நாள் அக்கா வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது அழைக்கிறாள், பையன் அக்காவை ஜொல்லியாக ரொம்யாந்ஸ் செய்து முளையை பிடித்து பிசைந்து காம சுகத்தை அனுப வைப்பதை காம படம் எடுக்கிறான். தமிழ் ஸெக்ஸ் க்லிப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.