தேசி கொழுந்தியாலின் பூல் உம்பும் தமிழ்காமாவெறி வீடியோ

0 views

ஏனொட மனைவிக்கு ஸெக்ஸ் என்றாள் கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது. எனக்கு வெள்ளியில் பேண்ஙகளுடன் தொடர்பு இருந்தாலும் வீட்டுக்குள் கல்லௌரவு வைத்து கொளவெண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது. அதற்காக மானவியின் தங்கையுடன் பாேசி பழக ஆரம்பித்தேன்.

அவள் ஒரு தேசி கொழுந்தியால் என்று அறிந்து கொண்டேன். இருவரும் போனேல் டபல் மொனிங்கிலில் பாேசி அரட்டை அடிப்போம். வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது ம்யாடர் போடலாம் என்று பாேசி வைத்து கொண்டோம்.

ஒரு நாள் ஏனொட மமையார் வீட்டில் யாரும் இழை, நான் மொட்டை மதி ரூமில் இருந்தேன். ஏனொட ரூமுக்கு கொழுந்தியால் வந்தால், என் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி விட்டு பேதில் படுக்க வைத்தால். பூளை இறுக்கமாக கையால் பிடித்து கீழே முத்தி போட்டுக்கொண்டாள்.

சுன்னியை வாய்க்குள் விட்டு உம்பி கோதையும் சேர்த்து வைத்து சப்பினால். எனக்கு சுகம் தங்கமுடியாவிலை, தலையை இறுக்கமாக பிடித்து வேக வேகமாக உம்ப விட்டுக்கொண்டு இருந்தேன். பின்பு ஏனொட பூல் மேல் ஏறி அமர்ந்து தமிழ்காமாவெறி உடன் ஸெக்ஸ் ஆதித்த வீடியோ பாருங்கள்!