பெரிய அம்மா கூத்தியில் ஸெக்ஸ் டாய்ஸ் வச்சி ஒத்த மகன்

0 views

நான் சென்னையில் உள்ள ஒரு கொம்பணியில் வர்க் செய்து வருகிறேன். ஏனொட சில நண்பர்கள் அவுங்க வீட்டு பேண்ங்கலை ஊது விட்டு அதை எனுதான் ஶேர் செய்து கொள்வார்கள்.

குறிப்பாக தேவிதிய அம்மாவுடன் ம்யாடர் போட்டு விட்டு அந்த சுகத்தை பற்றி எனிதம் சொல்லும்போது எனக்கு அதே போல ஊக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது.

லேவெக்கு கிராமத்துக்கு வந்தேன் அப்பொழுது ஏனொட அம்மாவை பார்த்து மூடு ஆனேன். அவளும் சில ஆண்களுடன் படுத்து தேவிதிய ஆகிவிட்டால் என்றாள் அறிந்து கொண்டேன். ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாத நேரத்தில் இருவரும் சேர்ந்து ஊழ் போட ஆரம்பித்தோம்.

முதலில் அவளோட கூத்தியில் ஸெக்ஸ் டாய்ஸ் வச்சி தேசி மூடு ஏதிரினேன். பின் ஏனொட சூனியை கூத்தியில் சொருகி உள்ளே, வெளிலியே என்று வேகமாக ஊக்க ஆரம்பித்தேன். கூத்தி சுகம் ஸூபர்! இது போன்ற அம்மா மகன் ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க

Related videos