பெண்கள் முகத்தில் கன்சி அடிக்கும் பெஸ்ட் போர்ன் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் காஂபிலேஶந்

0 views

பொதுவாக ஆண்களுக்கும், பேண்ஙகழுக்கும் ம்யாடர் செய்து முடித்த சத்திஸ்பக்திோன் எப்பொழுது வரும் என்றாள் கதாசியாக விந்தை உடம்பில் அடித்து கொள்ளும்போது கிடைக்கும். நீண்ட நேரமாக ஸெக்ஸ் செய்தாலும் கதாசியாக அந்த வெள்ளை கன்சி பார்த்தால் மட்டுமே முழுமையான தீர்பிதி கிடைக்கும்.

இதுற்க்கு முன்பு பல வீடியொஸ் பார்த்து இருப்பீங்க அண்ணல் இந்த வீடியோ பதிவு முழுவதும் எப்படியாலம் பெண்கள் முகத்தில் கன்சி அடித்து எஂஜாய் பண்றாங்க என்ற பெஸ்ட் போர்ன் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் காஂபிலேஶந்!

ஸிடீ கர்ல்ஸ் முதல் விலேஜ் பேண்ஙகள் வரை அனைவரும் விந்தை முகத்தில் அடித்து கொள்வர்தாற்கு ஆசை பாடுவார்கள். ஆண்களின் கண்சியில் ப்ரோதிஎன் இருப்பதால் அவர்கள் முகத்தில் அடிக்கும்போது க்லோ கிடைக்கும் என்று நம்புகிறார்கள்.

சில பேண்ஙகள் அந்த விந்தை வையில் வன்சி ஜூஸ் குடிப்பது போல குதித்து விடுகிறார்கள். விண்தின் சுவையை அதை குதித்த பேண்ஙகளிடம் கண்டிப்பாக கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்! கன்சி முழுவதும் குதித்து எஂஜாய் பண்ணுவார்கள்.