பள்ளி மாணவி சுன்னியை செக்ஷியாக உறிண்து உம்பூகிறாள்

0 views

சென்னை பள்ளி மானவை செக்ஷியாக சுன்னியை உறிண்து சாப்பி உம்புவத்தை பாருங்கள், இவள் எப்படி சுன்னியை சாப்பி உரிகிறாள் என்பதை பாருங்கள். இந்த காமமான அழகி செக்ஷியாக கூத்த வைத்து அமர்ந்து சுன்னியை வாயில் இருந்து வெளியில் எடுக்காமல் சாப்பி உறிண்து கொண்டே இருக்கிறாள்.

இவள் சுன்னியை சாப்பி உரிவது மட்டும் அழாமல் தலையை அழைத்து சுன்ணி மண்டையை விழுங்கி விழுங்கி சாப்பி உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள். உண்மையிழில் இந்த காதலன் செக்ஷியாக சுன்னியை காண்பித்து காதலையை உம்ப வைத்து சுகத்தை அனுப வைக்கிறான்.

இந்த பழி மாணவி இப்பொழுது தான் சுன்னியை நேரில் பார்க்கிறாள் அது மட்டும் இலாமல் இவள் சுன்னியை ரசித்து ருசித்து சாப்பி உம்பி கொண்டே இருக்கிறாள். இவள் சுன்னியை உம்புவத்தை பார்த்தால் மனம் ஏஅக்மாக இருக்கிறது நமது சுன்னியை இவள் வாய்யில் விட வென்றும் என்று.

இவள் ஒரு வர்ஜிந் பெண் அதனால் சுன்ணி இப்பொழுது தான் முதல் முதலில் நேரில் பார்க்கிறாள் அது மட்டும் இலாமல் செக்ஷியாக சுன்னியை காதல் செய்து சாபி உம்பி சுன்ணி கஞ்சை ஒரு சொத்து கூட விடாமல் உறிண்து சாப்பி குதித்து விட்டால். இவள் சுன்ணி விந்தை எப்படி உறிண்து குடிக்கிறாள் என்பதை பார்த்து ராசியுங்கள்.