படுக்கை குலுங்க ஊகும் ராணுவ வீரன்

0 views

பாருங்கள் சென்னி ஹோடெல் அறையில் தாங்கி ம்யாடர் செய்யும் காதலர்களை. இந்த காதலன் நீண்ட துளைவில் இருந்து வருகிறான் பின்பு இவன் ஒரு ராணுவ வீரவும் ஆவான் பெயர் அபிஷெக் வயது 30 ஆகுகிறது. இவன் தனது காதலியை ொட்தேள் அறைக்கு ஊக்ளம் என்று அழைத்து செல்லுகிறான் பின்பு அங்கு இருவரும் சென்ற உடன் ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். முதலில் காதலியின் முளையை பிடித்து பேசாகிறான் அப்பொழுது பின் புறமாக கட்டி அனைத்து இருக்கிறான். அவனது பெரிய விரைத்த சுன்ணி அவளின் சுத்ில் தேய்துக்கொண்டு இருந்தது பின்பு அவனது சுன்னியை காதலி உம்ப ஆரம்பிக்கிறாள்.

ராணுவ வீரன் சுன்ணி பெரிதாக இருக்கிறது இதை ரகசியமாக காதலன் காம படம் எடுக்கிறான். காதலி சுன்னியை உம்பிய உடன் அவள் கௌ நிலையில் குத்ியில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான் சரியாக வாதம் வராததால் அவளை படுக்கையில் படுக்க வைத்து அவள் மீது படுத்துக்கொண்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இப்பொழுது சுன்ணி முழுவதும் குத்ியில் இறாகியது அவள் ஊதத்தில் படுக்கையே அத்ிரியது சுகம் தாங்காமல் காதலி கதிரினாள் பின்பு சுன்ணி கஞ்சு பூந்டையில் இறக்கினான் காதலி கஞ்சை குத்ியில் இரக்காதீ என்று காத்துகிறாள். பாருங்கள் ராணுவ வீரன் ஊபாதி