கொழுந்தான் அண்ணி குத்தியை னாகி ஊகும் ஜே வீடியொஸ்

0 views

கொழுந்தான் படுத்து உறங்குகிறான் என்று நினைத்து அண்ணி கொழுந்தான் அருகில் படுத்து உறங்க ஆரம்பிக்கிறாள், அப்பொழுது கண் விழித்த கொழுந்தான் அண்ணியை பார்த்து மூடு ஆகுகிறான்.

ஸெக்ஸீ ஸரீ அணிந்து சூதா வட்டமாக காண்பித்து படுத்து இருக்கும் பொழுது யாருக்கு தான் மூடு ஆகாமல் இருக்க ஆரம்பிக்கும். பஞ்சும் தீயும் அருகில் அருகில் வைத்தாள் உடனே தீ பற்ற ஆரம்பிக்கும்.

கொழுந்தான் நேராக அண்ணி மூலை மீது கை வைத்து தாடவா ஆரம்பிக்கிறான், முளையை தடவும் பொழுது அன்னியும் மூடு ஆகி அவனுக்கு ஜாகித் காயதி முளையை சப்ப காண்பிக்கிறாள்.

இரு முளையை சாப்பி விட்டு பாவாடையை தூக்கி பெண்டி அணியாத குத்தியில் வாய் வைத்து செக்ஷியாக னாகி விட்டு சூனியை பூந்டையில் விட்டு ஊது கஞ்சை குதிக்குள் இறக்கி எஂஜாய் செய்யும் தமிழ் ஜே வீடியொஸ் காம். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஜே வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.