படுக்க வைத்து வாய்யில் ஊகும் தமிழ் காய் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

காய் ஆணை உசர் செய்து அவனை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவனின் செக்ஷியாக வாய்யில் பூளை விட்டு ஊகிறான், இவன் நிறைய நிலையில் வாய்யில் ஊது ஊது இப்பொழுது காதலனுக்கு பிடித்த நிலையில் செக்ஷியாக ஊகிறான்.

காதலன் கால ரசிகனாக இருக்கிறான் எப்படி எல்லாம் செக்ஷியாக வாய்யில் பெண்களை ஊகும் நிலையில் காய் ஆணை ஊகிறான். இந்த நிளயில் ஓதல் இன்பமாக இருக்கும், நாம் பெண்களின் பூந்டையில் பூளை விடுவது போல ஒரு சுகம் கிடைக்கும்.

ஆண்கள் நன்றாக கஂபநீ தருவார்கள், பெண்கள் கூட ஊம்பி விட கொஞ்சம் கஸ்தப் பாடுவார்கள் ஆனால் காய் ஆண்கள் காதலன் சுன்னியை ரசித்து ருசித்து சாப்பி ஊக்க விடுவார்கள்.

காதலன் பொறுமையாக பூளை ஊம்பி விட்டு விந்து வரும் தருணத்தில் செக்ஷியாக காய் ஆணை படுக்க வைத்து அவன் வாய்யில் பூளை விட்டு செக்ஷியாக ஊது கஞ்சை முகத்தின் மீது அடித்து ஊற்றுகிறான். இது போன்று மேலும் பல மதுரை தமிழ் காய் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் இணைய தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.