ஓயோ ரூம் பாத்‌ரூம் உள்ளே ஸ்யாடிஸ்ஃப்யாக்ஶந் அடைந்த தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நா ஒரு சென்னை கொள்ளேகேலா படிக்கும் காலேஜ் பையன். நீண்ட நாட்களாக லாக் டௌந் இருந்த கரந்தினால் அடிக்கடி காதலியை மீட் செய்து ம்யாடர் போட முடியாமல் தவித்து வந்தேன். காலேஜ் ரீயோபந் செய்தால் முதல் வேளையாக காதலியை அழைத்து சென்று ஓயோ ரூமில் கூத்தி கிழிய ம்யாடர் போட வேண்டும் என்று முடிவாக இருந்தேன்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு நானும் கதலியும் ஓயோ ரூமுக்கு சென்று பேதில் ஊழ் போட்டோம். எனக்கு பாத்‌ரூம் உள்ளே ஸெக்ஸ் செய்தால் மட்டுமே முழுமையாக ஸ்யாடிஸ்ஃப்யாக்ஶந் கிடைப்பது போல இருந்தது. அவளோட கையை வள்ளு கட்டாயமாக பிடித்து உள்ளே கிழுது சென்றேன்.

அவளை சுவரில் சாய வைத்து கண்ணி கூத்தியில் ஆழமாக சூனியை இறக்கி பலமாக ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன். பூண்டாய் சூடு என் மேல் சுப்பெராக இறங்கியது. அவளின் முகத்தில் சுகத்தை முழுமையாக பார்க்க முடிந்தது.

கதாசிய விந்தை உள்ளே இராக்கிய தமிழ் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!