நண்பனின் மனைவியை உசர் செய்து ரொம்யாந்ஸ் பானும் தமிழ்ப்ப் வீடியொஸ்

0 views

நண்பனின் மனைவி ஊழு என்று தெரிந்து அவளை செக்ஷியாக பேசி உசர் செய்து ஹோடெல் ரூமில் நிர்வாணமாக படுத்துக்கொண்டு ரொம்யாந்ஸ் செய்கிறான். இவர்கள் எடுத்த உடனே ஊக்க ஆரம்பிகமல் சேலம் கொஞ்சு விளையாடுகிறார்கள்.

இந்த மனைவி பாக்றா வேளையாக செக்ஷியாக இருக்கிறாள், கொய்ம்பதோரெ பெண்கள் என்றாலே அழகாக தான் இருக்கிறார்கள். இந்த கால காதலன் இளமையான மனைவியை அணு அணுவை அனுப வைக்கிறான்.

இது போன்று மனைவி நமது தமிழ் காம வெறி ஆண்களுக்கு கிடைத்தால் அந்த பெண் குத்தியை நன்றாக னாகி அதில் சுன்னியை விட்டு ஊது இவனை விட நன்றாகவே ரொம்யாந்ஸ் செய்து இருப்பார்கள்.

பதுமையின் மூலை அழகாக தெரிகிறது, அதை பார்த்து ரசித்துக்கொண்டே இருக்கலாம் போல இருக்கிறது. இந்த கால காதலன் பதுமையின் கால்களை விரித்து நடுவில் படுத்து ரொம்யாந்ஸ் பானும் தமிழ்ப்ப் வீடியொஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ரொம்யாந்ஸ் வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.