நண்பன் அம்மா குத்தியில் ஊகும் பொழுது கஞ்சு ஊஉத்திறுகிறது

சென்னையில் வசிக்கும் நிர்மலா தனது பையனின் நண்பனுடன் உளாசமாக படுத்து ஊகிறாள். இவள் குத்தியில் அரிப்பு எடுத்து வீட்டிற்கு வந்து இருக்கும் பையனின் நண்பர்களை உசர் செய்து ஊகிறாள், அது மட்டும் இலாமல் இவள் அவனுடன் ஒத்து காம படம் எடுப்ாதையும் அனுமததிக்கிறாள்.

இவளின் பையன் வெளியில் சென்று இருக்கும் பொழுது அவனது நண்பனி நிர்வாணமாக குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊக்க சொல்லி படுத்து குத்தியை காண்பிக்கிறாள். இவள் ஒரு காம வெறி பிடித்த அம்மா என்று நண்பனின் பையனுதன் ஊபத்திலே தெரிகிறது.

ஆனால் என இருந்தாலும் இப்படி பட் உணர்வுகள் இன்னும் காம சுகத்தை அதிகரிக்கும், நினைத்து பாருங்கள் இந்த பையனுக்கும் சுகம் காம வெறி அம்மாவிற்க்கும் குத்தியில் சுகம். இருவரையும் யாரும் சந்தேகமும் பாட மாட்டார்கள், நன்றாக வீட்டிலே ஊது கொள்வார்கள்.

இவர்கள் போல் காம சுகத்தை அனுப வைத்து உளாசமாக இருக்க வென்றும், இவள் செக்ஷியாக வேகமாக நண்பன் அம்மா குத்தியில் ஊத பொழுது செக்ஷியாக பூந்டையில் கஞ்சு வடிந்து ஊஉத்திறுகிறது. பையனின் நண்பனின் சுன்னியை கொழுத்த குத்தியில் விட்டு ஊபத்தை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.