மனைவி உம்பும்பொழுது தமிழ் இஂஜிநியர் செல்பி எடுக்கிறான்

இந்த விடெோவில் இருக்கும் கணவன் ஒரு சூகமான ஸாஃப்ட்‌வேர் இஂஜிநியர். இவன் படிக்கும் பொழுது கடன் வாங்கி படித்தான் அதனால் இவனின் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இல்லை. இவன் அன்னைத்து விஷயங்களிலும் தோற்றுப்போகிறான், மனைவி மட்டுமே அவனை பார்த்துகொள்கிறாள். இவன் ஒரு பைத்தியம் போலவே ஆகிறான் பின்பு ஒரு விஷயத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் அது மனைவிக்கு பிடிக்காத ஒன்று. மனைவிக்கு உம்புவது பிடிக்காது இவன் அவளை கட்டாய படுத்தி உம்பாவைக்கிறான். பின்பு அதேசமயத்தில் மொபைல் போணில் உம்புவத்தை செல்பி வீடியோ எடுக்கிறான்.

பாருங்கள் மனைவி கணவனின் பெரிய கருப்பு சுன்னியை உம்புவதைும் அதை ரெகார்ட் செய்வதைும். பின்பு ஆஂடீ சுன்னியை சாப்பி முடித்தவுடன் அவனின் காம்பில் னாகி முத்தம் கூடுகிறாள்.