மனைவி ஊது ஊம்பி விந்து குடிக்கும் க்ஷ்விடேஓத்ாமிழ்

0 views

கணவன் மனைவி இருவரும் செக்ஷியாக வீட்டில் நிர்வாணமாக ஊது அதை காம படம் எடுக்கிறார்கள், செக்ஷியாக மனைவி ஜாகித் காயதி இரு செக்ஷி முளையை காண்பிக்க ஆரம்பிக்கிறாள்.

Pஈந்பு மனைவி நிர்வாணமாக இருக்கும் பொழுது காம வெறி கணவன் சென்று மனைவீய்கை கட்டி பிடித்து வேகமாக ஊபாதது போல குத்தியில் சுன்ணியால் குத்ுகிறான்.

மனைவி உதனாஎ பாதி விறைத்து இருக்கும் சுன்னியை ஊம்பி முழுமையாக ஊம்ப ஆரம்பிக்கிறாள், சுன்னியை முழுவதும் ஊம்பி விட்டு படுத்து ஊக்க குத்தியை காண்பிக்கிறாள்.

கணவன் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு சிறிது நேரம் ஊகிறான் பின்பு மனைவி கூத்த வைத்து கணவன் சுன்னியை வேகமாக அடித்துக்கொண்டே ஊம்பி விந்து வாய்க்குள் வர வைத்து உறிண்து குடிக்கும் க்ஷ்விடேஓத்ாமிழ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் இணைய தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.