மாமா மருமகளை செக்ஷியாக ஊது கஞ்சை இறகுகிறார்

0 views

பாருங்கள் இளமையான மருமகள் கணுவனுக்கு தெரியாமல் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து ஊபத்தை. இவர்கள் இருவரும் தகாத உறவு வைத்து இருக்கிறார்கள் பின்பு இந்த மாமா பையனின் மனைவி என்று கூட பார்க்காமல் செக்ஷியாக குத்தியில் சுன்னியை விட்டு ஊகிறார்.

காமமான சென்னை மனைவி கணவன் ஊபாதது போதாமல் மாமனரின் சுன்னியில் அடிக்கடி சுதை வைத்து தேது அவரை உசர் செய்து படுக்கையில் ஊகிறாள். இந்த மாமா பெரிய தொப்பை வைத்து இருந்தாலும் செக்ஷியான மருமகளை நிறைய நேரம் ஊது தழுகிறாள்.

இந்த பதுமை செக்ஷியாக இருக்கிறாள் பின்பு இவள் உண்மையில் காமமாக ஊகிறாள், இவர்கள் இருவரும் டாகீ நிலை பிடித்தமானதாக இருக்கிறது. அதனால் நிறைய நேரம் டாகீ நிலையையே பயன் படுத்துகிறார்கள். உங்களுக்கும் தொப்பை இருந்தால் வருந்தாதேர்கள் டாகீ நிலையில் இவர்களை போல ஊது சந்தோஷமாக இருங்கள்.

பின்பு படுத்த நிலையில் சுது வழியாக சுன்னியை குத்தியில் விட்டு வேகமாக அடித்து ஊகிறார், அப்பொழுது இவர்கள் ஊபத்தற்கு ஈர்பா எங்கள் குழுவினர் நாலா இசையை வாசிக்கிறார்கள் அதை கேட்பதற்கு சரியாக பொருந்துகிறது. பிறகு மாமா மறும்கள் குத்தியில் கஞ்சை அடித்து ஊஉத்திறுகிறாள்.