அம்மாவுக்கு ஸெக்ஸீ மஸாஜ் செய்து பூந்டையில் சூனியை இராக்கிய மகன்

0 views

நான் வெள்ளி ஊரில் வர்க் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். லீவ் சமயத்தில் மட்டும் சொந்த ஊருக்கு வந்து செல்வேன். ஏனொட அம்மாவுக்கு ரொம்ப சின்ன வயதிலே கல்யாணம் ஆகிவிட்டதால், இப்பொழுதும் பார்க்க கும்ம்னு தேவிதிய போல சுப்பெராக இருப்பாள்.

எல்லோரும் என் அம்மாவை ஊகும் ஆசையில் பார்ப்பார்கள். ஒரு கட்டத்தில் எனக்கும் அந்த ஆசை வந்தது. அம்மா பராக் ரொம்ப இளமையாக இருப்பாள், ஆகையால் ஒரு நாள் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் என்று ஆசை வந்தது.

உடம்பு வலிக்குது என்று அம்மா சொன்னாள், நா தமிழ் ஆயில் மஸாஜ் செய்து விட இடுப்பு பகுதியில் மென்மைய்க தேது விட்டேன். அப்பொழுது எங்க ரெண்டு பெருகும் செமையாக மூடு வந்தது. அவளை குபிர படுக்க போட்டு சரீயை தூக்கி விட்டேன்.

முதலில் சூது ஓடையில் ஓதும், பின் பூந்டையில் வெட் அகர வரைக்கும் ஸெக்ஸ் செய்தும் சந்தோஷமாக இருந்தேன். இது போல தமிழ் அம்மா ஸெக்ஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க!