மல்லு ஆஂடீ பூப்ஸ் குத்தி காட்டும் தமிழ் கேரள ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

மல்லு ஆஂடீ கால காதலன் உடன் ஜொல்லியாக கணவனுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறாள், மல்லு ௌந்டயிகள் குத்தி அறிப்பை தங்க முடியாமல் ஆண்கள் கிடைத்தால் அவர்கள் உடன் ஸெக்ஸ் செய்து ஊது விடுவார்கள்.

இந்த மல்லுவும் குத்தி அறிப்பை எத்தனை நாட்கள் தான் தங்குவாள், வீட்டிற்கு அடிக்கடி வரும் சொந்தக்கார ஆணை உசர் செய்து அவன் உடன் தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்து குத்தி அறிப்பை தேர்த்துக்கொலுகிறாள்.

இவள் ஒரு கேரள மல்லு என்பதால் இவள் அழகா கால காதலன் காம படம் எடுக்கிறான். முதலில் ஊக்க தயாராக பெண்டி அணியாத குத்தியை கால்களை விரித்து காண்பித்து ஊக்க சொலுகிறாள்.

ஆஂடீ கால்களை விரித்ததும் கால காதலன் ஆஂடீ மீது படுத்து ம்யாடர் போடுகிறான். ஊது முடித்து விட்டு மல்லு சாப்பிடும் பொழுது அவள் இரு மூலை அழகா அழகாக காம படம் எடுத்து நமக்கு காண்பிக்கிறான். இது போன்று மேலும் பார்க்க மல்லு தமிழ் கேரள ஸெக்ஸ் வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.