வேலைக்காரி முகத்தில் பால் அபிஷேகம் செய்த டர்டீ ஸெக்ஸ் வீடியோ

0 views

நான் வேலைக்கறியாக வர்க் செய்து வருகிறேன். தினனும் பல்வேறு வீடுகளுக்கு சென்று பணிபுரிந்து விட்டு வருவேன். அதில் சில முதலாளிகள் எனை படுக்க அழைப்பார்கள். யார் எனக்கு அதிகமான சம்பளம் கொடுக்கிறார்களோ, அவறுகளுடன் மட்டும் படுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன்.

இதுபோன்று வேலை செய்யும் போது ஒரு ன்றி வெள்ளினாட்து அண்ணின் வீட்டில் வேலை செய்யும் வாய்ப்பு அமைந்தது. ஏனொட செக்ஷ்யான உடம்பை பார்த்து ஒக்க வேண்டும் என்று அதிகமாக காசு கொடுத்தான். நானும் நிர்வாணமாக சோபாவில் படுத்துக்கொண்டு பூந்டையை விரித்து கட்டிக்கொண்டு இருந்தேன்.

ஏனொட முளையை பிடித்து பிசைந்துகொண்டு சூனியை கூத்தியில் ஆழமாக விட்டு எடுத்தான். இறுதியில் எனை முத்தி போட வைத்து முகத்தில் பால் அபிஷேகம் செய்து விட்டான். மீண்டம் இராகம் கட்டாமல் பூந்டையில் பலமாக இறக்கி ஒத்த மைத் டர்டீ ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பாருங்கள்!

அன்று முதல் அந்த அண்ணின் சுன்ணிக்கு ஸர்விஸ் செய்து அதிக காசு வாங்கி சந்தோஷமாக இருந்தேன்.