மதுரை வைஃப் சுன்னியை சாப்பும் தமிழ் ப்ளொவிஜோப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ்

0 views

மதுரை வைஃப் செக்ஷியாக கணவன் சுன்னியை உறிண்து சப்புகிறாள், இந்த கணவனுக்கு எப்பொழுது எல்லாம் மூடு வருகிறதோ அப்பொழுது எல்லாம் சுன்னியை மனைவி வாய்க்குள் விடுகிறான்.

மனைவியும் எப்பொழுது கணவன் சுன்ணி விரைகிறதோ அப்பொழுது எல்லாம் ஜொல்லியாக சுன்னியை வாய்க்குள் விட்டு சப்புகிறாள், இவளுக்கு சுன்னியை சப்பூவது என்றாள் அதிகமாக பிடிக்கும்.

கருப்பு சுன்னியை விந்து வரும் வரை விடாமல் வாய்க்குலே வைத்து இருக்கிறாள், இந்த கணவன் கொடுத்து வைத்தவன் சுண்ன்னியை நீண்ட நேரம் வாய்க்குள் சுன்னியை வைத்து சாப்பும் மனைவி கிடைத்து இருக்கிறாள்.

கணவன் ஜொல்லியாக சுன்னியை மனைவி வாய்க்குள் ஊபாதது போல விடுகிறான், இவள் நாகை பயன் படுத்து சுன்ணி முனையை நாக்ள் நீந்தி சப்புகிறாள். அப்படி சாப்பும் பொழுது கணவன் சுன்னியில் மூடு அதிகம் ஆகி சுன்ணி விந்து வாய்க்குலே வருகிறது. இது போன்று மேலும் பல மதுரை தமிழ் ப்ளொவிஜோப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.