முதலாளி மகனின் இஂடியந் கபல் ஹோட் கேரள போர்ன் வீடியோ

0 views

நான் கேரள ஸ்டத்ேல் வேலைக்காறணக வேலை செய்து வருகிறேன். ஏனொட முதலாளி மகன் எனக்கு காசு கொடுத்து ஹெல்ப் செய்து இருக்கிறார் ஆகயல் அவருக்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருந்து வந்தேன். எனக்கு பண்ணை தோட்டத்தில் ஒரு வீடு கட்டிக்கோடுத்தர்கள்.

வேலை முடித்து விட்டு அந்த வீட்டில் தாங்கிகொள்வேன். ஒரு நாள் முதலாளியின் மகன் அழகான கேரள பெண்ணை பண்னாய்வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார். என்முநல் அந்த பெண்ணை நெருக்கமாக கட்டிப்பிடித்து ஸெக்ஸ் மூடில் திளைத்து கொண்டு இருந்தார்.

வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருந்தேன் அதை பார்த்தவுடன் வெளியில் சென்று விட்டேன். பின்பு இருவொர்ம் செய்து கோலும் ம்யாடர் சம்பவத்தை ஜன்னல் வழியாக பார்த்து ரசித்தேன். அவள் சுடிததரை கழட்டி ப்ல்யாக் கலர் பிர மற்றும் ஜாத்தியுடன் நின்று கொண்டு இருந்தால்.

இருவரும் ளீபிளோக்க் கிஸ் செய்து மூதாய் ஏற்றிக்கொண்டார்கள். அவள் கீழே அமர்ந்து பிறவை கழட்டி மூலை காட்டினாள். இருவரும் கையிரு காட்டுலில் படுத்து காமம் செய்து கொண்ட கேரள போர்ன் வீடியோ பாருங்கள்!