மதுரை ஆண்ட்டி விபெ அங்கிள் காதலனை ஊம்பி ஓக்கிறாள்

0 views

மதுரை ஆண்ட்டி விபெ அங்கிள் காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து நூடேடாக அவன் உடன் படுத்து ஓத்து என்ஜோய் செய்து காம படமும் எடுக்க விடுகிறாள்.இந்த அங்கிள் காதலன் தன ஓல் செய்தால் செய்கிறமாக விந்து வந்து விடும் என்று நினைத்து படுத்து சுண்ணியை மட்டும் காண்பித்து ஓல் செய்ய விடுகிறான்.தேவிடியா ஆண்ட்டி சுண்ணியை பார்த்ததும் வாயில் ஏச்சு ஊற அதை வாய்க்குள் விட்டு உரிந்து சப்பி ஏச்சு செய்து விட்டு தன அரிப்பு எடுத்த கூதியில் விட்டு ஓக்கிறாள்.மனைவி தன புண்டையில் விந்து வரும் வரை ஓல் செய்து விட்டு காஞ்சு வந்ததும் கள்ள காதலனை ஊக்க விட்டு தஞ்சை புண்டைக்குள் இறக்க விடும் தமிழ் ஆண்ட்டி லவர் செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் நாடு ஆண்ட்டி க்ஸ்க்ஸ்க்ஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.