லேஸ்பொ தோழி பூந்டையை னாகி கஞ்சை குடிக்கிறாள்

0 views

பாருங்கள் இன்று காம படத்தில் லேஸ்பொ தோழிகள் உளாசமாக வீட்டில் நாக்கு போது பூண்டாய் கஞ்சை வர வைத்து சுகத்தை அனுப வைப்பதை. இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் பின்பு தனிமையில் இருப்பதால் தோழியின் குத்தியில் நன்றாக நாக்கு போது அவளின் கஞ்சை குதித்து காம வீடியோ எடுக்கிறார்கள்.

இந்த பதுமைகள் ஒன்றாக சென்னை கல்லூரியில் படித்து வருகிறார்கள், பின்பு இவர்கள் இருவரும் நிர்வாணமாக இருக்கிறார்கள். இந்த தோழி அவளின் தோழியின் குதிக்கு கீஜெ வாயை வைத்து சாப்பி நாக ஆரம்பிக்கிறாள்.

இவளின் குத்தி பாக செக்ஷியாக இருக்கிறது பின்பு குத்தியில் முடி ஈதும் இல்லாமல் ஶேவ் செய்து சுத்தமாக வைத்து இருக்கிறாள். அதை பார்த்தாலே நமக்கு சுன்ணி விரைகிறது. அவளின் குத்தியை காமெறவிர்கு நேராக வைத்து குத்தியில் நாக்கு போடுவதை காண்பிக்கிறாள்.

இவளின் சுது ஊட்டாய்யில் கை விரலை வைத்து தடவிக்கொண்டே குத்தியில் நாக்கு போட்டதில் காம சுகம் தலைக்கு ஈரி கஞ்சு வரும் சுகத்தை முகத்தில் காண்பிக்கிறாள் பின்பு நன்றாக விரல் போது பூண்டாய் கஞ்சை வாயில் அடித்து ஊஉத்திறுகிறாள். இந்த பெண்கள் எப்படி பூந்டையில் செக்ஷியாக நாக்கு போது குடிக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து காற்று கொழுங்கள்.