காதலன் சுன்னியை செக்ஷியாக ஊது பிக் தமிழ் ஆஸ் சுகம் தருகிறாள்

0 views

தடிம்பழான சுன்னியை செக்ஷியாக குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊகிறாள். இவள் ஊபத்தை பார்த்தால் நமக்கு வரும் மனைவி இவளை போன்று குதித்து ஊது சுகம் கொடுத்தாள் ஏவளவு நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்து பார்க்க தோன்றுகிறது.

எப்படி செக்ஷியாக சுன்னியை குத்தியில் விட்டு தளததலவென்று இர்க்கும் சுஉதை ஆதி பிக் தமிழ் ஆஸ் குதித்து ஊகிறாள். காதலன் காம படம் எடுத்து கொண்டே ஊக்க விடுகிறான், இவள் ஊபத்தை பார்த்தால் ஆசை ஆசையாக வருகிறது. எப்படி குதித்து ஊது சுன்னியை மூடு ஈர்த்திரி சுகம் தருகிறாள்.

இவள் பூண்டாய் பெரிதாக இருக்கிறது, அதில் தடிம்பழான காதலன் சுன்னியை விட்டு குதித்து ஊகிறாள். சுன்ணி முழுவதும் குத்தியில் இறங்கி ஊகிறது, செக்ஷியாக ஊது பூந்டையில் விந்து வந்த உடன் முளையை காண்பித்து கொண்டு அடித்து விடுகிறாள்.

இவள் அடித்து விடும் பொழுது காதலன் முளையை பார்த்து ரசித்து கொண்டே இருக்கிறான், காதலி அடித்து கொண்டே சுன்னியை காம பேச்சு பேசுகிறாள். இவள் ஊபத்தை விட காமமாக பேசி மூடு ஈற்றி சுன்னியில் விந்து வர வைக்கிறாள். இவள் செய்வதை தவறாமல் பார்த்து மகிழுங்கள்.