காம வெறி பிடித்து ௌந்தயா தூக்கி வைத்து ஊகிறன்

0 views

வலிமையான ஆண் ௌந்தயா ஊது தழுகிறான், இவன் ஊக்க ஊக்க காம வெறி பிடித்து ௌந்தயா தூக்கி வைத்து வேகமாக குத்தியில் குத்தி ஊகிறன். ஆஂடீ குத்தல் தங்க முடியாமல் கத்தி முணருகிறாள், செக்ஷியாக குத்தியில் குத்தும் பொழுது நமது குத்தியில் இவன் ஊக்க மதன என்று ஆசையாக இருக்கிறது.

இவன் ஆஂடீ குத்தியில் கொடூர தனமாக குத்தி ஊபத்தை பாருங்கள், ஒரு கூத்து குத்தினாலும் அது ஆழமாக குத்தியில் இறங்குகிறது. ஆஂடீ இவனை உசர் செய்து அடிக்கடி வீட்டிற்கு வர வைத்து செக்ஷியாக ஊக்க விடுகிறாள்.

இவன் உடம்பை நன்றாக வலிமையாவ வைத்து இருக்கிறான், ௌந்தயும் வெறி பிடித்து இவனை படுக்க போட்டு அவன் மீது ஈரி சுன்னியை குத்தியில் விட்டு அரக்கி அரக்கி ஊகிறள். அதை பார்க்கும் பொழுதும் முஉதாகி சுன்ணி விரைகிறது, ஆஂடீ இவனை வைத்து செய்கிறாள்.

செக்ஷியாக குதித்து அரக்கி ஊது பூந்டையில் விந்து வந்ததும், காதலன் ௌந்தயா தூக்கி வைத்து ஊகிறன். நன்றாக தூக்கி வைத்து ஊத பின்பு படுக்க வைத்து குத்தியில் ஊது கஞ்சை இறகுகிறான். வெறி பிடித்து ௌந்தயா தூக்கி வைத்து ஊகும் வெரியனை பார்த்து ராசியுங்கள்.