காம பதத்தி இரண்டு சுன்னிகளை உம்பி ஊகும் விபசாரி

0 views

பாருங்கள் காம படத்தில் இஂடியா பெண் இரண்டு சுன்னிகளை சாப்பி உம்பி ஊது த்ரீஸம் செய்வதை. இந்த பெண் செக்ஷியாக சுன்னிகளை சாப்பி உம்பி நடித்து பார்ப்பவர்களின் சுன்னியை விரைக வைக்கிறாள். முதலில் ஒருவன் சுன்னியை வாயில் விடுகிறான் அதை சாப்பும் பொழுது வேறு ஒரு ஆண் வேலை சுன்னியை அவளின் குத்தியில் விட்டு ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். இந்த பெண் இருவரின் சுன்னியையும் தனது உடம்பிற்குள் வைத்து காம சுகம் தருகிறாள் இவர்கள் இருவரும் உளாசமாக குத்தியிலும் வாயிலும் ஊது தழுகிறார்கள்.

இந்த விபசாரி ஏவளவு வேகமாக குத்ியில் ஊது தலினாலும் எதுவும் சொல்லாமல் குத்ியை ஊக்க காமிக்கிறாள். படுத்த நிலையில் ஊது விட்டு சுஉதை டாகீ நிலையில் காமிக்கிறாள் பின்பு காமேரவை பார்த்து செக்ஷியாக ஊது நடிக்கிறாள். பின்பு டாகீ நிலையில் ஒருத்தன் குத்தியில் கருப்பு சுன்னியை விட்டு காட்டு தனமாக ஊது தழுகிறான் அவன் ஏவளவு ஊதலும் இவள் அமைதியாக குத்ியை காமிக்கிறாள். பின்பு இருவரும் ஆசை தீர ஊது இவளை படுக்க வைத்து அவளின் வாயில் சுன்ணி கஞ்சை அடித்து ஊஉத்திறுகிறார்கள். இந்த விபசாரி எப்படி செக்ஷியாக நடித்து சுன்னிகை சாப்பி ஊது கஞ்சு வர வைக்கிறாள் என்று பார்த்து மகிழுங்கள்.

 

Related videos