இஂடியந் கர்ல் ப்ரொஃபெஸர் கூட பெஸ்ட் ஃபக் பண்ணும் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஹ்ட்

0 views

இஂடியந் கர்ல்ஸ் ரொம்ப உஷராணாவர்கள். காலேஜ் பொண்ணுங்க பசங்க கூட ஸெக்ஸ் பனுவத்தை விட டீசர்ஸ் கூட ஊழ் போடுவது ரொம்ப சகஜமாக மாறிவிட்டது. இந்த விடெோவில் அது போல ஒரு பெந் செய்து இருப்பதை பாருங்கள்!

ப்ரொஃபெஸர் வீட்டுக்கு ப்ராஜெக்ட் வர்க் பண்ணலாம் என்று ல்யாப்‌டாப் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு செல்கிறாள். அந்த டீசர் அவளை, “னே எனக்துஅ படுதல் முழுமையாக இஂடர்நல் மார்க் பொடுவதாக சொல்கிறான்”.

அவளும் சுப்பெராக பெஸ்ட் ஃபக் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஹ்ட் செய்து விடுவதாக சொல்லுகிறாள். முதலில் தேஅசெரின் சூனியை நட்டுவச்சி மேலும் கீழுமாக உம்பி விட்டு சுகத்தை கொடுக்கிறாள். பின்னர் அந்த பூல் மேல் ஏறி அமர்ந்து வேகமாக எக்ிரி குதித்து ஸெக்ஸ் செய்கிறாள்.

அவனும் சொற்ககடில் மிதந்து கொண்டு இருக்கிறான். பின் சூது ஓடையை அதில் செலுத்தி உச்சக்கட்ட மூதாய் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிறாள். ரெண்டு பெரும் ஒரு நாள் முழுவதும் ம்யாடர் போடுவதை பாருங்கள்!