இளமை கண்ணி காதலனுக்கு மூலை குத்தியை தடவி காண்பிக்கிறாள்

0 views

கொய்ம்பத்தோரேல் வசிக்கும் இளமையான பெண் வினித்த செக்ஷியான முளையை காண்பித்து காம வீடியோ எடுத்து அதை காதலனுக்கு ஆனபி முஉடு ஈற்றுகிறாள். இவளுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆககததால் குத்தியில் அரிப்பு எடுத்து காதலனை வீட்டிற்கு வர வைத்து ஊக்க காம வீடியோ எடுத்து அனாப்புகிறாள்.

இவளின் காம தாகத்தை எப்படி நாகை சுழற்றி காண்பிக்கிறாள் என்பதை பாருங்கள், சுன்னியை இவள் வாய்யில் விட்டால் விடாமல் நக்கல் னாகி சாப்பி சுகம் தருவாள். செக்ஷியான முளையை காண்பித்து முஉடு ஈற்றுகிறாள், இவள் அதிகமான மூடில் இருப்பதால் முளையை மட்டும் காண்பிகாமல் குத்தியையும் காண்பிக்கிறாள்.

இவள் அணிந்து இருக்கும் னீக்டியில் மூலை பெரிதாக தெரிகிறது, அழகிய பிர அவளின் முளையை தூக்கி பிடித்து இருக்கிறது. முழு முளையை பார்த்தால் பெரிதாக இருந்து இருக்கும் ஆனால் செக்ஷியாக னிக்டி அணிந்து கொண்டே முளையை காண்பிக்கிறாள்.

இரு முளையையும் காண்பித்து அதில் கை வைத்து தடவி சீக்கிரம் என் முளையை கடித்து சாப்பு தா என்கிறாள். பின்பு அரிப்பு எடுத்த குத்தியை செக்ஷியாக னீக்தியை தூக்கி காண்பிக்கிறாள், அருமையாக பதுமை மூலை குத்தியை கன்பிப்பதை பார்த்து ராசியுங்கள்.