இளம் விபசாரி செக்ஷியாக சுன்னியை உம்பி கஞ்சை குடிக்கிறாள்

0 views

ஹோடெல் அறையில் இளம் விபசாரியை செக்ஷியாக ம்யாடர் போதும் வயசு பையன், இவன் அடிக்கடி இந்த விபசாரியை ம்யாடர் செய்து உளாசமாக இருக்கிறான். அது என்று பார்த்தால், இவள் சுன்னியை அவளவு செக்ஷியாக உம்பி விட்டு குதித்து ஊது சுகம் தருகிறாள்.

இவள் இளமையை அனுப வைக்க சொர்ககமாக இருக்கிறது, அந்த இரு முளையை பார்த்தாலே வாயில் ஏசி ஊஉத்திறுகிறது. இவள் மூலையில் வாய் வைத்து சாப்பி பால் குடிக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது, மிக செக்ஷியாக மூலை காம்பு கருப்பாக அழகாக இருக்கிறது.

இவள் சுன்னியை மட்டும் உம்பாமல் சுது ஊட்டாய்யில் வாய் வைத்து நன்றாக னாகி விடுகிறாள். காதலன் அழகாக சுஉதை நாக காண்பிக்கிறான் பின்பு பூந்டையில் சுன்னியை விடவா என்று கேட்டு கொண்டு சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊகிறள்.

நன்றாக ஊது விட்டு காதலன் பதுமையை படுக்க போட்டு குத்தியில் சுன்னியை ஆழமாக இறக்கி ம்யாடர் செய்கிறான். இறுதியாக விபசாரியை படுக்க வைத்து சுன்னியை வேகமாக அடித்து சுன்ணி விந்தை வாய்யில் ஊஊற்றி கஞ்சை குடிக்க வைத்து சுன்னியை உம்ப விடுகிறான். இருப்பத்திலே சுகம் விந்து வந்ததும் சாப்பி உம்புவது தான். இளம் விபசாரி மிக அருமையாக ஸெக்ஸ் செய்வதை பார்த்து பகிருங்கள்.