இளம் ஆண் ௌந்தயா காதல் செய்து கூத்தியை நாக்குகிறான்

0 views

என் பக்கத்து வீட்டில் இளமையான ஆண் புதிதாக வாடகைக்கு வந்து இருந்தான், அதனால் நான் அழகாக அவனை பேசி பேசி எனை காதல் செய்ய வைத்தேன்.

பின்பு என் கணவன் வீட்டில் இலாத நேரம் ஏழாம் அவனை வீட்டிற்கு வர வைத்து அவன் உடன் சந்தோஷமாக காமம் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

இது நாள் வரை என் கூத்தியை என் கணவன் னாக்கியதே கிடையாது அதனால் நான் என் கூத்தியை ஶேவ் செய்து இளம் காதலனை நாக சொழிநேன்.

கூத்தியை அழகாக காதலன் வாய் வைத்து நாக்கு போது சுகம் கொடுத்து பூந்டையில் விந்து வர வைத்தும் அதை னாகி சுவைத்து குதித்த ஆஂடீ பூண்டாய் ட்வியர் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ பூண்டாய் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.