கிராமத்து காதில் பையன் ௌந்தயா ம்யாடர் போடுகிறான்

0 views

கிராமத்து காதலன் என்னை தனிமையில் சந்திக்க வர சோலி இருந்தான், என் கணவன் இடம் நான் தொப்பிற்கு செலுகிறேன் என்று சோலி விட்டு இங்கு வந்து இவன் உடன் ஊழ் செய்தேன்.

இளமையான ஆண்கள் மீது எனக்கு தாநிமையான ஒரு மோகம் இருக்கிறது, அதை நான் படுத்து கூத்தியில் சுன்னியை விட வைத்து ஊதேன்.

செமாயா சுன்னியை அடி பூந்டையில் விட்டு ஊழ் செய்ய ஆரம்பித்தான், அதை காம படமும் எடுத்து அவன் நண்பர்களுக்கு காட்டினான்.

நான் இளம் ஆண் சொத்து மீது கை வைத்து பிடித்து செமாயா இருவரும் சுகம் அனுப வைத்து எஂஜாய் செய்த தமிழ் ஆஂடீ ஸ்மால் போய் ஹோட் ஸெக்ஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் விலேஜ் ஆஂடீ ஃபக் டேப்ஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.