தர்மபுரி ஐயர் மாமியை ஊம்ப வைத்து கௌ புகக் செய்கிறார்

0 views

தர்மபுரி ஐயர் என் கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரம் பார்த்து வீட்டிற்கு வந்து என் உடன் தகாத உறவு வைத்து காம சுகம் அனுப வைத்தார்.எனக்கும் தகாத உறவு வைத்து ஓல் செய்வது என்றால் அதிகமாக பிடிக்கும் ஐயர் வந்து சுண்ணியை காண்பித்தும் அதை வையில் விட்டு ஊம்பி விட்டேன்.சுண்ணியை ஊம்பி விடும் பொழுது அதில் வரும் சுவை எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் சுண்ணியை ஊம்பி நன்கு ஏச்சு செய்து விட்டு சுடி தூக்கி கௌ நிலையில் கூதியை காட்டினேன்.கூதியை காண்பிக்கும் பொழுது அதில் ஐயர் சுண்ணியை விட்டு சூத்தை பிடித்து தடவிக்கொண்டே என்னை நன்றாக ஓத்து என்ஜோய் செய்து தஞ்சை கூதிக்குள் இறக்கிய தமிழ் மாமி செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஹௌஸெவிபெ செஸ் யுபிஎஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து என்ஜோய் செய்யுங்கள்.