காஂடம் போட்ட சுன்ணியல் தமிழ் ஸரீ ஹௌஸ்‌வைஃப் ஸெக்ஸ் க்லிப்ஸ்

0 views

எனக்கு பல ஆண்களுடன் அஃபேர் வைத்து கொள்வது மிகவும் பிடிக்கும். அதற்கு முக்கிய காரணம், வீட்டில் கணவன் ஏனொட பூண்டாய் அறிப்புக்கு தீனி போடாமல் இருந்ததால் வேளி ஆண்களுடன் ம்யாடர் ஆதிக்க வேண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது.

அதற்கு முதற்படியாக பக்கத்து வீட்டு ஆன்ணுடன் கல்லத்தொதர்பு வைத்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்தேன். ஒரு நாள் அழகான தமிழ் ஸரீ அணிந்த ஹௌஸ்‌வைஃப் போன்று அணிந்து படுக்கையில் உள்ளதைகள் ஒன்றும் போடாமல் படுத்து கொண்டு இருந்தேன்.

ஏனொட முளையை நானே பிடித்து பிசைந்து சுகம் கொடுத்த செக்ஷ்யான க்லிப்ஸ் பாருங்கள்! இரண்டு கால்காளியும் தூக்கி பிடித்து விரிததபடி காஂடம் போட்ட சூணியால் ஆழமாக இறக்கி ஒக்கும் சுப்பெரான ம்யாடர் வீடியோ பாருங்கள்!

எனக்கு பிடித்த டாகீ சிடிிலில் சூதா கட்டி ஓல்ல் வாங்குவதற்கு அழகாக காட்டினேன். ஏனொட இடுப்பை இறுக்கமாக பிடித்து சூனியை ஆழமாக விட்டு அடிக்கும் ஸூபர் துப்பேர் தமிழ் ஸரீ ஹௌஸ்‌வைஃப் ஸெக்ஸ் வீடியோ பாருங்கள்!