கோவை நுதே பெண் பூஜா விறல் போடு விந்து எடுக்கும் க்ஸ் விதேஒஸ்

0 views

கோவை திருமண வயதில் இருக்கும் பெண் பூஜா தன கூதியில் விறல் போடு அதை காம படம் எடுத்து காதலனுக்கு அனுப்புகிறாள். ஒரு முறை சுண்ணியை கூதியில் விட்டு ஓத்து விட்டால் அவ்வளவு தான் அந்த பெண்ணால் அதன் பின்பு குதி சுகம் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது.இந்த பெண் வெறிகொண்டு எப்படி செக்ஸியாக கூதியில் விரலை விட்டு ஆடி தன காதலன் அவனது சுண்ணியை ஆதி புண்டை வரை விட்டு ஓப்பதாக நினைத்து விறல் போடுகிறாள்.இவள் திருமண வயது ஆகியும் இன்னும் திருமணம் செய்து வைக்காமல் இருப்பதால் வெறி கொண்டு காதல் உடன் அடிக்கடி ஓத்து விட்டு தினமும் சுன்னி கிடைக்காத நாட்கள் முழுவதும் விறல் தான் போடுகிறாள்.விறல் போடும் பொழுது காஞ்சு வரவும் சுகம் வந்ததால் ஹா ஹா ஹ்ம்ம் என்று செக்ஸியாக முன்னறி கொண்டே கூதியில் வேகமாக விறல் போடு புண்டை விந்து வர வைக்கும் தமிழ் கிரல்ஸ் ஸ்க்விடேவ்ஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் செஸ் ஸ்கேண்டல்ஸ் செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.