கோவை கழல்கிரல் செக்ஸ்ய் பிலௌஜுபி செய்து விந்து குடிக்கும் செஸ் விதேஒஸ்

0 views

கோவை கழல்கிரல் என் சுண்ணியை நன்றாக ஊம்பி விட்டால் எனக்கு சுண்ணியை ஊம்பி விடுவது என்றால் அதிகமாக பிடிக்கும். அதனால் நான் கழல்கிரல் கூதியில் ஓக்காமல் அவள் வாயில் மட்டும் பூளை விட்டு ஊம்ப விடுவேன்.பெண்கள் பூல் ஊம்பும் அழகை நாம் எவ்வளவு நேரம் வேண்டும் அனாலும் பார்த்து ரசித்துக்கொண்டே இருக்கலாம் என் சுண்ணியை கழல்கிரல் எவ்வளவு அழகாக ஊம்பி விடுகிறாள் என்பதை பாருங்கள்.எப்பொழுதும் கழல்கிரல் பெண்களை பூல் ஊம்புவதில் மிஞ்சவே முடியாது காதலி பூல் ஊம்பி விடுவதை விட கழல்கிரல் பெண்கள் மிக செக்ஸியாக பூளை ஊம்பி விடுவார்கள்.இந்த கழல்கிரல் எனக்கு மிகவும் ஸ்பெஷல் எப்பொழுது எனக்கு மூடு வந்தாலும் இவளை தான் அழைத்து அடிக்கடி கிச் செய்து பூளை வாயில் விட்டு ஊம்ப வைத்து தஞ்சை வாயில் இறக்கி என்ஜோய் செய்யுவேன். செக்ஸியாக கழல்கிரல் பூளை ஊம்பி விடும் செஸ்விடேவ்ஸ்டமில். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் தேசி செஸ் விதேஒஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.