சென்னை கல்லூரி மாணவி சுன்னியை உம்பி செக்ஷியாக ஊகிறாள்

0 views

பாருங்கள் சென்னை கல்லூரியில் படிக்கும் மீந தனது காதலனுக்கு ப்ளொவிஜோப் செய்து செக்ஷியாக ஊகிறாள். இவள் இரண்டு வருடங்களாக தனது உடன் படிக்கும் மாணவன் ராுளை காதலித்து அடிக்கடி றொமேல் காமம் செய்கிறாள் பின்பு இவனுக்கு தெரியாமல் வேறு பசங்களூடணும் காமம் சேவல். ராஹூள் சுன்னியை பிடித்து அடித்து விடும் பொழுது அதை காம படம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்பொழுது சுன்னியில் வாயை வைத்து சாப்பி உம்புவத்தை நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். பின்பு இவளின் முளையை வெளியில் எடுத்து காமிக்கும் பொழுது அது பெரிதாக விறைத்து இருக்கிறது.

இவளின் முலைகள் செக்ஷியாக ஒரு போர்ன்ஸ்தார் போலவே இருக்கிறது அதை காமித்து சுன்னியை நான்கு சாப்பி உம்பூகிறாள். பின்பு முகத்தை காமிக மறுக்குறாள் ஆனால் பின்பு காம போதையில் முகத்தை காமிக்கிறாள். பின்பு அவளை பேதில் படுக்க வைத்து அவளின் குத்தியில் சுன்னியை விட்டு வேகமாக ஊகிறான் அதை காம படம் எடுக்கிறான். இவளின் முளையை பார்க்கும் அனைவரின் சுன்னியும் கண்டிப்பாக விறைத்து விடும் பின்பு குத்ியில் ஊது சுன்ணி கஞ்சை பூந்டையில் இறகுகிறான். இவர்கள் செக்ஷியாக றொமேல் ஊபத்தை தவறாமல் பார்த்து ராசியுங்கள்.