சென்னை காலேஜ் ஸ்டூடெஂட்ஸ் 69 ஸெக்ஸ் செய்து ஊகும் காம படம்

0 views

சென்னை காலேஜ் ஸ்டூடெஂட்ஸ் வீட்டில் யாரும் இலாத பொழுது ஜொல்லியாக ஸெக்ஸ் செய்து எஂஜாய் செய்கிறார்கள். இந்த பெண் காம படம் எடுத்துகொண்டே காதலனை கிஸ் செய்து ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள்.

இருவரும் நிறுவாநாமாக படுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள், அப்பொழுது மிக செக்ஷியாக பதுமை காதலன் சுன்னியை குத்தியில் விட்டு குதித்து ஊக்க ஆரம்பிக்கிறாள்.

குதித்து ஊகும் பொழுது காதலன் மூலை மீது கை வைத்து பிடித்து பீசைகிறான். பின்பு இருவரும் 69 நிலையில் ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள்.

இந்த நிலையில் ஒரே நேரத்தில் சுன்னியை ஊம்பியும் குத்தியில் வாய் வைத்து நாக்கு போதும் எஂஜாய் செய்யலாம். இது போன்று இருவரும் ஸெக்ஸ் செய்து எஂஜாய் செய்யும் தமிழ்செக்ஷ்வெதிஎோ. மேலும் இதே போன்ற தமிழ் ஜே வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.