இஂடியந் தமிழ்க்ள்ல்கிரில் ரேஷ்ம போர்ன்ஸ்டார் போல வீட்டில் ஸெக்ஸீ வீடியோ கால்

0 views

நான் ஒரு இஂடியந் தமிழ்க்ள்ல்கிரில் ரேஷ்ம, எனக்கு வீட்டில் தனியாக இருக்கும் சமயத்தில் கண்டபடி சிந்தனைகள் வந்து செல்லும். ஏனொட செலவுக்கு பெற்றோர்களிடம் காசு கேட்டாள், கொடுக்காமல் எனை வெறுப்பு ஏற்றி வந்தார்கள்.

ஆகையால் ஏனொட செக்ஷ்யான உடம்பை வைத்து நான் சாம்பாரிககலாம் என்று முடிவு செய்தேன். இன்டெர்னேட்டில் ஏனொட வ்ட்சப்ப் நஂபர் கொடுத்து காசு கொடுத்து வீடியோ கால் செய்தால் போர்ன்ஸ்டார் போல னூடொகா போஸ் கொடுத்து உடம்பை காட்டுவேன் என்று கூறினேன்.

முதல் கல்லெறக ஏனொட நெருங்கிய நண்பன் வந்தான். வீடியோ ரெகார்ட் செய்து நான் பண்ணுவத்தை படம் பிடித்தான். நான் தமிழ் கால் கர்ல் போன்று செக்ஷியாக ந்யூட் நிலைக்கு மாரினேன். முலையா கையால் பிசைந்தபடி பூந்டையில் மாஸ்டர்‌பேஶந் செய்தேன்.

கூத்தி வெட் ஆனது, அதில் வழிந்த ஹநீ போன்ற ஸ்பர்ம்ஸ் எடுத்து உதட்டில் வைத்து நாக்கினேன். பின் பூந்டையை விரித்து கட்டியும், முளையை அழுத்தமாக கசக்கி பிழிந்தும் காமத்தை ஏதிரினேன்.