சென்னை ஆஂடீ மனைவி அலமெழு உம்பி ஊகிறாள்

0 views

சென்னை ஆஂடீ மனைவி அலமெழு கால காதலன் சுன்னியை சாப்பி உம்பி உளாசமாக இருக்கிறாள். இவள் மிக கொடுத்து வைத்தவள் இந்த வயதில் இவாழுதுங் யாரும் உடல் உறவு கோல மாட்டார்கள் என்று தனக்கு கிடைத்த கருப்பு சுன்னியை அணு அணுவாய் சாப்பி ருசித்து உம்பூகிறாள்.

இந்த ஆஂடீ சுன்னியை உம்புவதில் தான் அனுபத்தை காண்பிக்கிறாள், இவளது கணவன் இவளை ஊது ஊது சாலிப் படைந்து வேறு இளமையான பேனை ஊகிறன். அது தெரிந்து இந்த ஆஂடீ பக்கத்து வீடு மனைவியின் கணவனை உஷர் செய்து யாருக்கும் தெரியாமல் இவனது சுன்னியை சாப்பி உம்பி உடல் உறவு கொழுகிறாள்.

இவள் சுன்னியை உம்பும் அழகா பாருங்கள், ஒரு விபசாறியால் கூட இப்படி சுன்னியை சாப்பி உம்ப முடியாது. ஆஂடீ வாயில் சுன்னியை செக்ஷியாக சாப்பி உம்ப விட பிறகு ஆஂடீ முளையை வெளியில் எடுத்து தடவி காண்பிக்கிறான்.

ஆஂடீ முளையை காண்பித்த பின்னேர் நிர்வாணமாக கொழுத்த குத்தியை காண்பித்து அதில் சுன்னியை விட்டு செக்ஷியாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான். ஆஂடீ குத்தியில் செக்ஷியாக ஊது கஞ்சை அடித்து குத்தியில் இறக்கி பரவச நிலையை அடைகிறான் ஆஂடீ குத்தியிலும் கஞ்சு ஆறாக வருகிறது. இவர்கள் தகாத உறவு வைத்து உம்பி ஊபத்தை பார்த்து ராசியுங்கள்.