காரில் ஆண்ட்டி டிரைவர் பூல் ஊம்பி விந்து குடிக்கும் மாம்ஸ்

0 views

ஆண்ட்டி உடன் காரில் செல்லும் பொழுது சுண்ணியை காண்பித்து ஊம்பி விட சொல்லினேன் அழகாக ஆன்ட்யும் என் சுண்ணியை விழுங்கி ஊம்ப ஆரம்பித்தாள். தேவிடியா ஆண்ட்டி என் சுண்ணியை காண்பித்தும் உடனே அதை வாய்க்குள் விட்டு உரிந்து ஊம்பி விட ஆரம்பித்தாள் நன்கு ஊம்பும் பொழுது அதை படம் எடுத்தேன். இவளுக்கு ௪௫ வயது ஆனாலும் சுண்ணியை நன்றாக தான் ஊம்பி விட்டால் வாயில் சுண்ணியை விட்டு இருக்கும் பொழுது மூடு தாங்க முடியாமல் விந்தை வாயில் இறக்க முடிவு செய்தேன். செஸ்யாக சுண்ணியை ஊம்பிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது என் சுன்னி விந்து முழுவதையும் ஆண்ட்டி வாய்க்குள் விட்டு குடிக்க வைத்து என்ஜோய் செய்த தமிழ் ஆண்ட்டி கார் செஸ் வீடியோ. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆண்ட்டி பிலௌஜுபி டாப்ஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.