கழல்கிரில் கறுப்பன் 8″ சுன்னியை விழுங்கி தமிழ் ப்ளொவிஜோப் செய்கிறாள்

0 views

ஹோடெல் விபசாரி கறுப்பன் 8″ சுன்னியை முழுவதும் விழுங்கி சவாலாக ஊம்பி விடுகிறாள், விபசதாரிகளுக்கு பணம் கொடுத்தாள் அவர்கள் உங்களுக்கு சொர்ககம் என்றாள் என என்று கன்பிப்பார்கள்.

இந்த சுன்ணி இருக்கும் அளவா பாருங்கள், இந்த காம வேரியங் எப்பொழுதும் கை வேளையாகவே இருப்பான் போல இருக்கிறது. சிறு வயதில் இருந்து கை பழக்கம் செய்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் சுன்ணி இவளவு பெரிதாக இருக்கும்.

கழல்கிரில் பச்சிோனாக சுன்னியை சாப்புகிறாள், அதில் வேலை விந்து வரும் வரை இவள் ஊவத்ாக இழை செக்ஷியாக சுன்னியை வேகமாக ஊம்பிக்கொண்டே இருக்கிறாள்.

சுன்னியை முழுவதும் விழுங்கி ஊம்பூகிறாள், சுன்ணி தொண்டைக்கு செழும் பொழுது அதில் ஒரு இறுக்கமான இன்பம் கிடைக்கும். தொண்டை வரை சுன்னியை விழுங்கி செக்ஷியாக ஊம்பி விந்து வர வைத்து சாப்பி குடிக்கிறாள். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ப்ளொவிஜோப் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.