ப்லூ ஸரீ ௌந்தயின் கூத்தி அரிப்பு எடுத்த தமிழ்காமாவெறி ஆட்டம்

எனக்கு ௌந்டயிகள் என்றாள் மிகவும் பிடிக்கும். இதுவரை பல பழுத்த ஒல்லு தேவிதிய பேண்ங்கலை காமம் செய்து இருக்கிறேன் அண்ணல் இளமையான ௌந்தயா ஸெக்ஸ் செய்து ருசிததது இழை. ஒரு அழகான ௌந்தயா ரூமுக்கு வர வைத்தேன்.

அவள் ப்லூ ஸரீ கட்டிக்கொண்டு கூத்தி அறீபில் படுக்கையில் புரந்து கொண்டு இருந்தால், எனக்கும் அதை பார்க்கும்போது சூனி புதைத்து பெருசக மாறியது. ரூமின் உள்ளே சென்று முந்தானையை கழட்டி முளையை கசக்கி பிழிந்து ஸெக்ஸ் மூட் ஏதிரினேன்.

பின்பு ஏனொட சூனியை வெள்ளியில் எடுத்து அதை கழல் மேலும் கீழுமாக ஆட்டி காமத்தை குத்தினால். பிறகு பூளை எடுத்து ஆஂடீ வாய்க்குள் வைத்து வேக வேகமாக ப்ளொவிஜோப் செய்ய வைத்தேன்.

சுன்னியை உம்பி தமிழ்காமாவெறி பிடித்த ஆஂடீ பின்பு முத்தி போட்டுக்கொண்டு டாகீ கோணத்தில் சூதா காட்டினாள். ஏனொட தடியான பூளை சூதின் ஓடையில் விட்டு மேலும் கீழுமாக அடித்து தெறிக்க விட்டு விந்தை உள்ளே பசிய வீடியோ பாருங்கள்!