கொய்ம்ப்த்தோரே ஆஂடீ ஊகும் பொழுது இளமையாக முணருகிறாள்

0 views

கொய்ம்பதோரெ ஆஂடீ கல்பான தனது கால காதலனுடன் வீட்டில் இருக்கிறாள், இவள் வீட்டில் யாரும் இழை என்று அவனை வீட்டிற்கு ஊக்க அழைத்து இருக்கிறாள். இந்த காம வெறி ஆஂடீ செக்ஷியான மூலை வைத்து இருக்கிறாள் பின்பு இவளின் மூலையில் ஆயில் தடவி மஸாஜ் செய்கிறாள்.

இவளின் செக்ஷியான கால காதலன் ஒஉட்டியை பேதில் படுக்க வைத்து அவளின் மூலையில் கை வைத்து தடவி இவனது சுன்னியை நிர்வாணமாக காண்பித்து அதை காம படம் எடுக்கிறான். ஆஂடீ சுன்னியில் கை வைத்து அடித்து உளாசமாக பேசி சிறிது கொண்டு இருக்கிறாள்.

பின்பு அவளை படுக்க வைத்து சுன்னியை ஆஂடீ வாயில் விட்டு சுகத்தை அனுப வைக்கிறான், இந்த ஆஂடீ சுன்னியை நன்றாக உறிண்து சாப்புகிறாள் பின்பு காமமாக சிறிது விளையாடுகிறாள்.

ஆஂடீ சுன்னியை நான்கு சாப்பி உம்பிய பின் இவளின் குத்தியை உடனே விறைத்து காண்பிக்க கால காதலன் சுன்னியை ஆஂடீ குத்தியில் விட்டு வேகமாக ஊக்க ஆரம்பிக்கிறான், அப்படி வேகமாக குத்தியில் ஊகும் பொழுது ஆஂடீ இளமையான பெண் போலவே கத்தி முணருகிறாள் சுன்ணி கஞ்சை குத்தியில் இறகுகிறான். இவர்கள் உளாசமாக ஸெக்ஸ் செய்வதை ராசியுங்கள்.