பெஔதிபுல் விதவை ஆண்ட்டி சுண்ணியை ஊம்பி படுத்து ஓல் வாங்கினால்

0 views

பெஔதிபுல் விதவை ஆண்ட்டி தனிமையில் இருக்கும் பொழுது என்னை அழைத்து என் சுண்ணியை ஊம்பி படுத்து புண்டை காண்பித்து ஓல் வாங்கிய செஸ் வீடியோ கண்டு மூடு ஆகுங்கள். இவள் பார்க்க செஸ்யாக அழகாக இருந்தால் அனால் அவள் கணவன் இல்லாததால் கூதி சுகம் வேண்டும் என்று என் இடம் பேசி பழகி என் மனைவிக்கு தெரியாமல் என் சுண்ணியை ஊம்பி படுத்து ஓல் வாங்கினால். எனக்கும் இவள் உடன் ஓல் செய்ய அதிகமாக பிடித்து இருந்தது நன்றாக என் சுண்ணியை ஊம்பி பின்பு படுத்து புண்டை காண்பித்து ஹாட் ஓல் செய்து என்ஜோய் செய்தால்.