ஆஂடீ தமிழ் மூலை மற்றும் பாவாடையை தூக்கி விரல் போட விடுகிறாள்

0 views

தமிழ்நாடு கிராமத்து ஆஂடீ கால காதலனை தமிழ் மூலை மற்றும் குத்தியில் விரல் போட விடுகிறாள். கால காதலன் குத்தியில் விரல் போடுவதை மட்டும் காம படம் எடுத்து கொழுகிறேன் என்று சொல்லி காம படம் எடுத்த பதியே குத்தியில் விரலை விட்டு ஆட்டுகிறான்.

ஆஂடீ பூண்டாய் சிறிது நேரம் விரல் விட்டு ஆடினாள் தான் விரியும் அப்பொழுது தான் உன்னால் சுன்நியாயி குத்தியில் இறக்கி ஊக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறாள். வீடு மனைவி ஆஂடீ கணவன் கொழிக்கு சென்று இருக்கும் பொழுது கால காதலன் தொட்டது வழியாக வந்து ஆஂடீ உடன் காம உறவு கொழுகிறான்.

ஆஂடீ பெண்டி ஏதும் அணியாமல் இருக்கிறாள், அமர்ந்து கொண்டு கால்களை விரித்து குத்தியை நிர்வாணமாக காண்பிக்கிறாள். ஆஂடீ குத்தியில் பையன் கை வைத்து தடவி அதை காம படம் எடுக்கிறான்.

ஆஂடீ சிறிது நேரம் குத்தியில் விரல் போது என்று சொல்கிறாள், குத்தி ஊதை விரிய ஆரம்பித்ததும் படுக்க வைத்து ஆஂடீ குத்தியை ஒரு பாதம் பார்க்க வேண்டியது தான். இத தகாத உறவு வைத்து ஸெக்ஸ் செய்யும் ௌந்தயா பார்த்து ராசியுங்கள்.