சென்னை மாடல் ஆண்ட்டி பிக் பூப்ஸ் காட்டும் நுதே பிகிடுறே

0 views

சென்னை மாடல் ஆண்ட்டி செடியாக போஸ் தருகிறாள் இவள் டிரஸ் அணிந்து இருக்கும் பொழுது அதன் மீது நீர் ஊற்றி ஆடை முழுவதும் ஈரமாக இருக்கிறது.டிரஸ் ஈரமாக இருந்தால் தான் முலை வடிவம் அழகாக தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவள் நிறைய ஆண்களின் மனதில் காம விதையை விதைத்து செமயா மூடு ஏற்றுகிறாள்.உண்மையில் இவள் முலை சைஸ் பார்க்கும் பொழுது அதில் காய் வைத்து தடவி பிளவில் சுண்ணியை வைத்து ஓல் செய்து தஞ்சை முகத்தில் ஊற்ற தோன்றுகிறது.டிரஸ் கையாடுவாளா என்று எதிர் பார்த்துக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது இரு முலையையும் நூடேடாக காண்பித்து அனைவரையும் விறைக்க வைக்கிறாள். இப்ப என மொல ட இந்த ஆண்ட்டிக்கு அழகாக பூப்ஸ் காண்பித்த சுன்னி விறைக்க வைக்கும் தமிழ் செஸ் பிகிடுறே. இது போன்று மேலும் பல தமிழ் செஸ் போட்டோ சிலிப்ஸ் எங்கள் தலத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள்.