ஆஂடீ ஹோடெல் போய்க்கு உடம்பை நிர்வாணமாக காண்பிக்கிறாள்

0 views

ஆஂடீ ஹொட்டெலில் தாங்கி இருக்கிறாள், அப்பொழுது அவளின் கால காதலன் இன்று வருவதாக சொல்லி இருந்தான். ஆனால் அவன் வர வில்லை, அதனால் என செய்வது என்று தெரியாமல் ஹோடெல் போய்க்கு அழைப்பு கொடுத்து இங்கு குளியல் அறையில் ஒரு பிரச்னை என்று கால் செய்கிறாள்.

ஒரு இளமையான ஆண் வந்ததும் அவனை எப்படியாவது உசர் செய்து விட வேண்டும் என்று அவளின் உடம்பை செக்ஷியாக காண்பித்து கொண்டு இருக்கிறாள். இந்த பையனுக்கு மறைமுகமாக வைத்து இருக்கும் க்யாமர தெரிந்து இருப்பதால் அவளை ஊககமல் விடுகிறான்.

ௌந்தய்க்கு ரகசிய க்யாமர வைத்து இருப்பது தெரியாமல் இருக்கிறது, அவள் துடல் உடம்பை மறைத்து வைத்து இருந்தால். ஆனால் கேழே குனிந்து எதையோ எடுப்பது போன்று இரு முளையையும் செக்ஷியாக காண்பிக்கிறாள், அதை ரூம் போய் காமத்தை காட்டு படுத்த முடியாமல் ஆஂடீ முளையை பார்த்து ரசிக்கிரான்.

பிறகு அவன் அப்பொழுதும் கண்டு கோலாமால் வேலையை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஆஂடீ மீது அணிந்து இருந்த துண்டை காயதி விடுகிறாள். அப்பொழுது ஆஂடீ உடம்பு முழுவதும் நிர்வாணமாக செக்ஷியாக தெரிகிறது. நீங்களும் ௌந்தயின் நிர்வாண காட்சியை ரசித்து மகிழுங்கள்.