கழல்கிரல் காலையில் எழுந்ததும் ஊம்பும் தமிழ் கேர்ள் சுக்கிங் விதேஒஸ்

0 views

கோவை கழல்கிரல் ரூமில் கிசடொமெர் உடன் ஓத்து விட்டு படுத்து உறங்குகிறாள் காலையில் கிசடொமெர் எழுந்ததும் அவன் சுண்ணியை வாய்க்கு நேராக காண்பிக்கிறான்.காலையில் எச்சுந்ததுமே கழல்கிரல் அந்த சுண்ணியை படுத்து அரை தூக்கத்திலே ஊம்ப ஆரம்பிக்கிறாள் காம வெறியன் காலையில் எச்சுந்ததும் சுண்ணியை ஊம்ப விடுகிறான்.இவன் ஒரு னால முழுவதும் விபச்சாரியை வாடகைக்கு எடுத்து இருக்கிறான் ௨௪ மணி நேரமும் இவள் வாய் அல்லது கூதியில் சுண்ணியை விட்டு ஊம்ப விடலாம் அல்லது ஓக்கலாம்.ஒரு நாள் முழுவதும் ஊக்க இந்த இளம் கழல்கிரல்கு பணம் கொடுத்து இருக்கிறது மிக செக்ஸியாக சுண்ணியை உரிந்து ஊம்பி விட்டு விந்தை வாய்க்குள் வர வைத்து உரிந்து குடிக்கும் தமிழ் கேர்ள் சுக்கிங் செஸ் விதேஒஸ்.