அப்பா சுன்னியை உம்பி மகள் கஞ்சு குடிக்கிறாள்

0 views

அப்பா தான் சொந்த மகளை சுன்னியை உம்ப விடுவதா பார்த்து மகிழுங்கள், இந்த இளமையான தந்தை மனைவி வீட்டில் இலாத பொழுது அடிக்கடி சுன்னியை மகள் வாய்யில் விட்டு உம்ப விடுகிறார். மகளும் செக்ஷியாக அப்பா சுன்னியை வாய்யில் வைத்து சாப்பி உம்பூகிறாள், இவன் ஏவளவு உளாசமாக இருக்கிறார் என்பதை காம படம் எடுத்து காண்பிக்கிறான்.

இளமை மகள் சுன்னியை சப்ப சொணாதும் அவள் முதலில் முடியாது என்று சொல்லினாலும் அப்பா சுன்ணி மிகவும் பிடித்து இருந்ததால் அவள் சுன்னியை சாப்பி உம்பூகிறாள். அப்பா மிக செக்ஷியாக சுன்னியை மகளின் வாய்யில் விடுகிறாள்.

இவள் இன்று மட்டுமே மூன்றாவது முறையாக சுன்ணி விந்தை சாப்பி குடிக்கிறாள், மிக குறைவான நேரமே சுன்னியை சாப்பி இருக்கிறாள் ஆனால் அதற்குள் காம வெறி தந்தை சுன்னியில் இருந்து விந்து வருகிறது.

இவள் சுன்னியை பிடித்து கை அடித்து சுன்னியில் விந்து வர வைக்க முயற்சி செய்கிறார் ஆனால் மூது ஈரத்ததால் சுன்னியை மகள் வாயி விட்டு மூது ஈற்றி சுன்னியில் கஞ்சு வர வைத்து மகள் வாய்யில் விடுகிறாள்.இளமையான மகள் சுன்ணி விந்தை ஒரு சொத்து கூட விடாமல் சாப்பி குதித்து விட்டால். இவளை போலவே . சுன்னியை சாப்பி கஞ்சை . . மகிழுங்கள்.