அக்கா பூந்டையில் ஃபிஂகரிஂக் செய்து மூலை சாப்பி தமிழ் ஹோம் ஸெக்ஸ்

0 views

ஏனொட அக்கா பார்க்க ஸூபர் செக்ஷியாக இருப்பாள். எனை விட இரண்டு வயது மட்டுமே மூத்தவள். சீக்கிரமாக கல்யாணம் செய்ய போவதாக வீட்டில் பாேசி கொண்டு இருந்தார்கள். அவளை ஒரு முறை ஸெக்ஸ் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று சூனி துதியா துடித்தது.

அவளுக்கு ஒரு முறை பித்து படம் கட்டி ஸெக்ஸ் மூதுக்கு மயக்கினேன். இருவரும் ஒரு நாள் வீட்டில் யாரும் இலாத நேரமாக பார்த்து ம்யாடர் போட ப்ளான் செய்தோம். முதலில் ஏனொட நாடு விரலை அக்கா கூத்தி ஓடையில் விட்டு எடுத்தேன்.

பூண்டாய் முழுமையாக நனைந்து போனது. பின் மூலை கம்பை குழந்தை பூல சாப்பி எஂஜாய் செய்தேன். பின்னர் ஏனொட சூனியை அக்கா கூத்தியில் ஆழமாக விட்டு எடுத்து தெறிக்க விட்டேன். தினனும் இது போல நானும் அக்காவும் தமிழ் ஹோம் ஸெக்ஸ் செய்து சந்தோஷமாக இருந்தோம்.

அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் இந்த இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் நீண்ட நாட்களாக சென்றபடி இருந்தது.