லைப்ரரீ ரூம் உள்ளே தமிழ் தேசி கர்ல் ஸெக்ஸ் சம்பவம்

0 views

நான் ஏனொட கிராமத்தில் லைப்ரரீ ரூமில் தினனும் படித்து வருவேன். கூவ்ட் எக்ஸ்யாம் கு படிப்பததால் வீட்டுக்கே போகாமல் அங்கையே இருப்பேன். ஏனொட வில்ல்லாகேள் நான் மட்டுமே படிக்கும் பையன் என்பதால் எனை தவிர யாரும் வர மாட்டார்கள்.

இரவில் படித்து விட்டு உறங்குவதற்கு பேட் எல்லாம் ரெடீ பணி வைத்து இருந்தேன். அப்பொழுது சென்னையில் இருந்து வந்த இளம் பெந் எனுதான் கஂபைந் ஸ்துதி செய்வதாக தினனும் லைப்ரரீ வந்தால். படிக்கும்போது நெருக்கமாக அமர்ந்து கொண்டு இருப்பதால், அடிக்கடி மூலை மற்றும் சூதா தடவி விடுவேன்.

ஒரு நாள் இருவரும் போனேல் வீடியோ பார்க்கும்போது தவறுதலாக ஸெக்ஸ் படம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். பின்பு லைப்ரரீ உள்ளே இருக்கும் ரூமில் அழைத்து வந்து ந்யூட் நிலையில் அந்த தமிழ் தேசி கர்ல் பிடித்து வேகமாக ஸெக்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.

கூத்தியின் உள்ளே சூனியை விட்டு வேகம் குறையாமல் நீண்ட நேரமாக ம்யாடர் போட்டு விந்தை உள்ளே இராக்கிய ஸெக்ஸீ வீடியோ பாருங்கள்!