வியர்வை வர செக்ஷியாக ஊகும் தமிழ் ஸெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நைட் வீடியொஸ்

முதல் இரவில் ஸெக்ஸீ பெண்ணை திருமணம் செய்த ஆண் சேம மூடு எனும் போதையை அனுப வைத்து ரசித்து ருசித்து ஊகிறான். இவர்கள் இருவர் முகத்தையும் பாருங்கள் ஏவளவு மூடில் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிய்யும்.

இது போன்ற மனைவி கிடைத்தால் யாருக்கு தான் போதை வராதது, இவள் மூலை மீது கை வைத்து பெண் நறுமணத்தை முகர்ந்துகொண்டே பூந்டையில் ஊழ் போடுகிறான். மனைவி பூந்தைக்குள் சுன்ணி இறங்குவத்ால் அவளால் கண்களை அதிகம் திறக்க முடியாவிலை.

பொதுவாக பெண்களுக்கு தான் அதிக சுகம் கிடைக்கும், ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சுன்ணி பூந்தைக்குள் இறங்கும் பொழுது வேற லேவெளில் சுகம் கிடைக்கும் அதனால் சில பெண்களால் சுகத்தை தாங்கிக்கோள முடியாமல் கண்களை மூடிகொள்வார்கள்.

கண்களை மூடி சுகத்தை அனுப வைக்கும் பொழுது தான் நமக்கு நிறைய மூடு வந்து சீக்கிரமாக உச்சம் அடைய அது உதவி செய்யும், நன்றாக ஊது பூண்டாய் கஞ்சு வர வைத்து சுன்ணி கஞ்சை பூந்தைக்குள் இறக்கி இருவரும் சுகத்தை அனுப வைக்கிறார்கள். தமிழ் ஸெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நைட் வீடியொஸ் பார்த்து மகிழுங்கள்.